Nové trendy vo výstavbe rodinných domov vedú k postupnému znižovaniu energetickej náročnosti budov. Ich budúci majitelia si však nechcú odoprieť potešenie i praktické výhody, ktoré ponúkajú krby, pece a krbové kachle. Dobrá správa je, že pri splnení určitých podmienok nie je nutné sa ich vzdať.

Aj v dobre utesnených domoch s nadštandardnou tepelnou izoláciou môže horieť živý oheň bez zbytočného prekurovania či straty čerstvého vzduchu.

Pokiaľ snívate o atmosfére večerného posedenia s pohľadom na plápolajúce plamene, rezignujte na plány o pasívnom dome a postavte si dom nízkoenergetický. Do kategórie nízkoenergetických domov zaraďujeme stavby, ktoré na poskytnutie komfortných tepelných podmienok nespotrebujú na vykurovanie viac ako 50 kWh/m2 energie za rok. Aké krby a kachľové pece sú teda vhodné na použitie v domoch s nízkou energetickou náročnosťou?

Zdroj tepla s malým výkonom
Výkon krbu, pece alebo krbových kachlí by sa mal vždy orientovať na skutočnú tepelnú potrebu vykurovaného priestoru, v opačnom prípade pracuje neefektívne a zbytočne draho. Záleží na konkrétnych parametroch, ale v domoch s nízkou energetickou náročnosťou je obvykle dostačujúcí hodinový výkon len 2-4 kW. „Predimenzovaný krb alebo pec sú vo vykurovanom priestore prevádzkované so zníženým prívodom spaľovacieho vzduchu, aby nedochádzalo k prehrievaniu miestnosti. V skutočnosti ale dochádza v dôsledku príliš veľkej spaľovacej komory a nedostatočného prívodu vzduchu k nedokonalému spaľovaniu a silnému znečisteniu skla a spalinových ciest, čiže aj ťahov a komína,“ upozorňuje Daniel Mičic zo spoločnosti dm studio.
Na trhu sú výrobky, u ktorých je vďaka špeciálnej konštrukcii spaľovacieho priestoru a externému prívodu spaľovacieho vzduchu, znížená hranica výkonu oproti bežným vykurovacím telesám. Správne nadimenzovanou obostavbou sa zvyšuje doba akumulácie a teplo sa do priestoru dostáva v menších dávkach (podľa potreby objektu) prostredníctvom infračerveného žiarenia čiže sálania.
Zabudnite na otvorený krb
Aktuálnou témou, ktorá sa rieši popri optimálnom odovzdávaní tepla vo vysoko- izolovaných a tesných oplášteniach budov, je správne vyhotovenie vedenia prívodu vzduchu na horenie, tzv externý prívod vzduchu a vzduchotesnosť. Tým je zaručená kvalita vnútorného prostredia, pretože horením sa nespotrebováva kyslík v miestnosti. „Pokiaľ by boli krbové kachle alebo vložka bez externého prívodu vzduchu napríklad v tej istej miestnosti (tým sa myslí aj voľne prepojenej), kde je umiestnený kuchynský digestor so silným motorom, mohlo by odsávanie vzduchu digestorom spôsobiť obrátenie ťahu v komíne a vracanie sa spalín do miestnosti,“ vysvetľuje Daniel Mičic. Z tohto dôvodu nepripadajú u týchto typov domov do úvahy otvorené krby – ich výkon se nedá regulovať a nie je možné ich utesniť. Dosahujú obrovské straty a sú absolútne neefektívne.
Kachľová pec je do nízkoenergetických domov ideálna
Trendy v oblasti alternatívnych zdrojov pre nízkoenergetické domy jednoznačne smerujú k použitiu sálavých akumulačných diel. Jedná sa o akumulačné kachľové a omietané pece, ktoré sú riešené formou hypokaustov (hypokaust: znamená so vzduchovou medzerou alebo dutinou medzi spotrebičom resp. ohniskom a plášťom pece, v ktorej cirkuluje nahriaty vzduch) alebo hybridné kombinované varianty diel, kde je použitá špeciálna liatinová vložka do kachľovej pece a prevedenie akumulačnej časti môže byť tiež formou hypokaustu. Prečo, by práve tieto druhy diel mali byť tými najvhodnejšími? Takéto diela majú schopnosť absorbovať teplo a postupne ho uvoľňovať do priestoru ako príjemné sálavé teplo. Akumulačné krby alebo pece nám poskytujú vyšší komfort obsluhy, keďže prikladáme dávku dreva len raz za 4 až 12 hodín (v závislosti od typu a dimenzie diela). Zároveň veľmi blahodárne vplývajú na zdravie človeka, produkujú záporné ióny a v podstate „masírujú“ naše nervy. Sálanie pece je vlastne infračervené žiarenie podobné žiareniu slnka. Preto sa neraz hovorí, že mať kachľovú pec je ako mať malé slnko vo vlastnom dome.
Obľúbené sú tiež teplovodné krby. Dokážu ohriať vodu v teplovodnom výmenníku a tú následne uskladniť do akumulačnej nádrže. Teplo z ohriatej vody je potom distribuované do celého domu prostredníctvom radiátorov alebo podlahového vykurovania, prípadne aj s možnosťou ohrevu TÚV (teplej úžitkovej vody).
Reko v spolupráci s dm studiom
Foto: dm studio
(0)