Maloobchod so železom, výrobkami zo železa, hutníckym materiálom a so všetkými druhmi tovarov, ktoré sú voľnou živnosťou. Vnútroštátna a medzinárodná nákladná cestná doprava. Špedícia – zasielateľstvo.

——————————————————————————

Adresa: Nánanská cesta 1397/3, 943 01 Štúrovo
Telefón036/751 21 71
Mobil: +421905648712
Email: beba.zeleziarstvo@gmail.com