„Vhodnou základnou pro manželství je oboustranné nepochopení.“ Oscar Wilde
Preprava osôb | Be & BA