Naša odťa­ho­vá služ­ba  ponú­ka moto­ris­tom pomoc v núdzi  v čo najk­rat­šom mož­nom čase. Naša odťa­ho­vá služ­ba zabez­pe­čí odťah vozid­la, vyber­te si najs­po­ľah­li­vej­šiu odťa­hov­ku.

Sme tu pre vás…

——————————————————————————

Kontakt na nás:

Telefón036/751 21 71
Mobil: +421905648712
Email: beba.zeleziarstvo@gmail.com

 

 

Kontaktný Formulár:

*Popis prob­lé­mu ale­bo pred­met odťa­hu*

/Popíšte stručne vašu požiadavku, náš operátor sa spojí s vami telefonicky a zaistí všetko potrebné/